Nhà, Cộng đồng của quý vị

Mua nhà sau khi nắm vững thông tin sẽ mang lại thêm an ninh cho quý vị và gia đình, đồng thời cũng mang lại nhiều thách đố tài chánh và trách nhiệm mới. Tổ chức NeighborWorks America giới thiệu với quý vị các thông tin sau đây nhằm giúp quý vị quản lý tài chánh, biết thủ tục mua nhà và giữ được căn nhà một khi đã mua. Tại đây quý vị cũng học được những lợi ích khi quen biết những người hàng xóm và củng cố cộng đồng bằng cách can dự trực tiếp vào những sinh hoạt của cộng đồng.

Giúp đỡ về Tịch biên (Foreclosure):

Chủ nhà và Người mua nhà:

Năng lực tài chánh:

Can dự

Unless otherwise noted, all content © 2014 Neighborhood Reinvestment
Corporation, dba NeighborWorks® America. All rights reserved
For questions about this Web site visit our Help Page
999 North Capitol Street NE, Suite 900, Washington, D.C., 20002
Phone: (202) 760-4000 | Fax: (202) 376-2600